اعتراض و تجمع سپرده گذاران غارت شده کاسپین ‍ ۶ شهریور ۱۳۹۷

۶ شهریور ۱۳۹۷ دادسرا پولی و بانکی اعتراض و تجمع سپرده گذاران غارت شده کاسپین نه قاضی، نه دولت نیستن به فکر ملت پول ما رو دزدیدن دروغ میگن پس دادن

Read more
1 2 3
ترجمه به زبانهای دیگر