News Ticker

شعر

ژن حکومتی و یادی از سارو ساروزاده سندیکالیست شرکت واحد

امروز در مصاحبه حشمت رئیسی که درسایت خبر گر گذاشته ایم.  داستانی را شنیدم که مربوط به داستان فحل دادن مادیان یا خر ورامینی بود برای تخم کشی مطبوع  با یاد اوری از داستان ژن های حکومتی . این داستان را که از حشمت رئیسی شنیدم یاد خاطره ای افتادم که گفتم انرا برای شما تعریف کنم.  یک روز بهاری مطبوع بود . با سارو سارو زاده پیش کسوت سندیکایی شرکت واحد روزی برای دیدار یکی از سیاسیون سندیکالیست قدیمی راهی شدیم به سوی کرج . یک پیکان سفید رنگ زیر پایمان [ادامه مطلب]

آگوست 13, 2017 // 0 Comments

ایرج میرزا،سرنوشت ولایت فقیه وروش ان را شرح داده بود

ایرج میرزا یک شاهزاده مدرن و مترقی وروشن اندیش ودگر اندیش دوران قاجار است . ایرج میرزا در بسیاری از شعر ها وترانه هایش توانسته است خرافات را درهم بکوبد. دشمنان زیادی داشت . اما شعرش و شفافیت و روانی کلامش باقی ماند تا امروز که جوانان دوباره به امثال ایرج میرزا رو می [ادامه مطلب]

ژوئن 18, 2017 // 0 Comments

سروده ای به یاد 13 خرداد 1384 از منصور اسانلو

ما در روز ها و ثانيه هايي خاطره خواهيم شد كه شكفته شديم كه بوسيده شديم كه رنج را تسليم عشق كرديم اري ما خنديده شديم از وقتي كه باوريده شديم هيچ ستمكاري نتوانسته بًر ملتي كه مي خندد و مي داند قفسي بًر افرازد فانوس هاي ده جهاني شده اند بيا تا شعله اي باشيم بًر امده از سوز قلبي بيا تا اتشي گرديم كه جهان را در عشق بسوزاند ققنس ايران را بپروازيم با دل هايي كه پيش كش يار مي كنيم پيش كش يار و عيار منصور اسانلو به پاس ١٣ خرداد ١٣٨٤ دوازدهمين سالروز [ادامه مطلب]

ژوئن 4, 2017 // 0 Comments