News Ticker

سپرده گزاران

برای هفتم ابان اماده می شویم. جلوی سازمان ملل بلوار شهرزاد

اکتبر 24, 2017 // 0 Comments

بعد از ماه ها دادخواهی  وتلاش برای پس گرفتن پول هایمان ، به هر دری زدیم. دولت، بانک مرکزی ، صحبت با نمایندگان حکومتی مجلس ، گفتگو با بیت رهبری از کانال های متعدد ، مراجعه به جلوی نا قوه قضائیه و 34 شبانه روز تحصن در انجا ,آخر سر دستور صادق لاریجانی برای جلوگیری از ادامه تحصن و باز هم سردواندن ما .در مرحله نهایی به مجلس مراجعه کردیم ولی انجا هم چندتا نماینده حکومتی آمدند  وهمان دروغ ها را تکرار کردند. تازه از زیر زبان ان خانم پرید که هرچقدر از [ادامه مطلب]

1 آبان جلوی مجلس، بیش از یک ماه تحصن ومقاومت ادامه دارد.

اکتبر 19, 2017 // 0 Comments

تازه راه پیدا میشود. همبستگی  ومقاومت. پیگیری وایستادگی ودعوت دیگر ستم دیده گان به همراهی تغییر را بوجود خواهد آورد. حق با ماست. اعتماد . پول ما را دزدیده اند. و با با همکاری وپیگیری همه را پس می گیریم. اتحاد مبارزه [ادامه مطلب]

اختلاس دولتی آخر بی غیرتی

اکتبر 17, 2017 // 0 Comments

جنبش ستم دیده گان دادخواه در حال رشد وگسترش است. مردمی که از ستم به تنگ امده اند، دیگر به خیابان ها می ایند. به حرکت در می ایند. دشمن  خود را می شناسند. دولت وحکومت آماج خشم وشعار های دادخواهانه انها قرار می گیرد. ما ل باخته گان و کارگران گام به گام به جلو می روند.  روزهای امید بخش در میان این سختی ها خود را نشان [ادامه مطلب]

بعد از میتینگ تحصن ادامه دارد.کاسپینی های متحد

اکتبر 16, 2017 // 0 Comments

یکماه است که شبانه روز در جلوی قوه نا قضائیه تحصن کرده ایم تا پول یک عمر زحمت خود را از سیستم غارتگر بانکی پس بگیریم. در این مملکت هیچس پاسخگو نیست مجبور میشویم کار های دیگر ی را هم علاوه بر تحصن اضافه کنیم. دادخواهی از حقوق اولیه هر انسانی است. از گفته های مال باخته با خته گان بیدار [ادامه مطلب]

مرگ بر این ظلم ، مرگ بر این ظلم

اکتبر 14, 2017 // 0 Comments

دادخواهی ستم دیده گان و مال باخته گام فریب خورده ابعاد تازه ای می یابد. این مال با خته گان کاسپین هستند که تازه دارند بیدار می شوند. و بیش از دوهفته است که جلوی قوه نا قضائیه ایستاده اند تا حقوقشان را بگیرند. همان سپرده ها و همان سودهای ان سپرده ها. اما به جایش توهین وحضور نیروی پلیس و بی تفاوتی غارتگران حکومتی را دیده اند. مرحله به مرحله اگامی انها افزایش یافته وتا امروز که اموال غارت شده خود را در 63 حساب رئیس غارتگر قوه نا قضائیه که با حکم [ادامه مطلب]

سوریه را رها کن فکری به حال ما کن

سپتامبر 24, 2017 // 0 Comments

اندک اندک فریب خورده گان ، اعم از کارگران ، سپرده گذاران، معلمان وهمه مزد بگیران وبازنشستگان در حال بیدار شدن هستند. باید ته مانده اعتماد به این هیولای حکومتی را هم از دست بدهند.  هر ویدئویی که می اید گامی به جلوست که حکایت از تغییر در اندیشه وباور بدنه پایین جامعه به حکومت است. همه این فریب خورده گان باید از فریب دین ومذهب هم رها شوند تا از فریب خودهواهی رها شوند وبه همکاری وهمبستگی سراسری برای اعتصابات واعتراضات سراسری برسند. ما عیاران [ادامه مطلب]

فریب خورده گان کاسپین همین الان جلوی قوه نا قضائیه

سپتامبر 24, 2017 // 0 Comments

این وضعیتی است که به تدریج به سراغ همه مردم ایران امده است. اگر با ناله و التماس میشد پولی از این حکومت پس گرفت ، که از اول پولشان را حکومتیان بالا نمی کشیدند. موضوع این است که این فریب خورده گان راه های مختلف را باید امتحان کنند تا به نتایج بالاتری برسند. تا متوجه شوند که پول وزندگی بر باد رفته را با نصیحت و خواهس نمی توان پس گرفت. تا این مرحله گروه نا چیزی از سپرده گذاران یا کارگران ومعلمان و باز نشستگان وبقیه دادخواهان به میدان امده اند. [ادامه مطلب]
ترجمه به زبانهای دیگر