برچسب: سندیکای نیشکر

عوامل حکومت دست اسماعیل بخشی سندیکالیست را شکستند.

کارگران سندیکالیست در نیشکر هفت تپه به اوج درک دادخواهی رسیده اند. اسماعیل بخشی نماینده وسخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه ، فریاد زد که ما از این بعد مطالبات نخواهیم داشت. بلکه  […]

آگهی‌ها

مهم!پیروزی تاکتیکی طبقه کارگر در پیکار نیشکر هفت تپه

کارگران با ایستادگی و مقاومت خود بالاخره پیروز شدند و حکومتیان را به زانو درآوردند خجسته باد این پیروزی به تمام کارگران ایران : بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون پایان اعتصاب […]

دادخواهی سندیکایی ها جلوی استانداری خوزستان

تجمع اعتراضی کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کشت‌و صنعت هفت نسبت به عدم پرداخت میلیاردها تومان حق بیمه ودیگرمطالباتشان مقابل استانداری خوزستان صبح امروز یکشنبه 2مهر،حدود ۲۰۰ نفر از کارگران فصلی نی‌بر مجتمع […]