News Ticker

سندیکای معلمان

اسماعیل در زندان ، خانواده اش بین مردمان

خانواده اسماعیل عبدی در میان معلمان و مزد بکیران  به بهارستان امدند. حکومت یک نفر را به زندان می اندازد و به جایش صدها نفر او را می شناسند . خانواده اش با حقایق زندکی آشنا می شوند.   حکومت در مقابل این همراهی چه می تواند بکند؟  تلاش کنیم تا همبستکی ها کسترده تر شود. [ادامه مطلب]

اکتبر 6, 2017 // 0 Comments

گزارشات عیاران معیشت از 13 مهر در بهارستان وایران

عیاران معیشت همه جا همراه مردم ایران هستند. عیاران معیشت خود اسیب دیده ستم کاری های معیشتی و ضد انسانی حکومت هستند. در روز 13 مهر اموزگاران عضو کمپین معیشت ، همراه دیگر اموزگاران ومزدبگیران وبازنشستگان فریاد دادخواهی خود را در سراسر ایران سر دادند. این گامی به پیش است برای 7 ابان ، روز جهانی [ادامه مطلب]

اکتبر 5, 2017 // 0 Comments

عیاران معیشت با هر عنوان شغلی در بهارستان 13 مهر

13 مهر فردا می تواند روز همبستگی همه مزدبگیران ایران باشد.   روز اتحاد ملی و اتحاد همه ستم دیده گان دادخواه باشد.  جنبش ملی ایران می تواند جنبش پیروزمند همه ستم دیده گان دادخواه باشد.  13 مهر می تواند گام بزرگی به سوی همبستگی ملی همه مزد بگیران، باشد. با پیوستن به 13 مهر فردا در میدان بهارستان اموزگاران، کارگران، پرستاران ، بازنشستگان، وهمه مزد بگیران می توانند با هم پیوند بخورند. [ادامه مطلب]

اکتبر 4, 2017 // 0 Comments

13 مهر،روز جهانی آموزگاران،روز اتحاد ملی علیه غارتگران

سیزده مهر روز اتحاد شاغلان وبازنشستگان ف روز اتحاد همه مزد بگیران ایران را با حضور همه گانی به روز دادخواهی ستم دیده گان دادخواه در برابر حاکمیت دزد وغارتگر تبدیل کنیم. یادداشت رسیده از کارگر سامانه یک بی آر تی در مورد رای گیری شورای اسلامی کار فرمایشی و تحمیلی به [ادامه مطلب]

اکتبر 2, 2017 // 0 Comments

13 مهر روز جهانی معلم را به روز همبستگی مزدبگیران تبدیل کنیم.

اتفاق مهم انکه  سندیکای کارگران شرکت واحد ودیگر تشکل ها ونهاد ها وگروه های تلگرامی هم این فراخوان را وسیعا منتشر کرده اند. سایت خبر گر این اتفاق مهم را به فال نیک گرفته واز همه مزد بگیران وستم دیده گان دادخواه می خواهد که در این تجمع اعتراضی ومطالباتی شرکت کنند.  حضور گسترده در این تجمع گامی بلند به سوی سراسری کردن همه اعتراضات مردمی در ایران وبه سوی دموکراسی خواهی خواهد بود. فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان [ادامه مطلب]

سپتامبر 19, 2017 // 0 Comments

انجمن صنفی اموزگاران مشهد به زندان ها اعتراض دارد.

بازداشت #محمود_بهشتی لنگرودی بی احترامی به جامعه ی فرهنگیان است.⭕️⭕️ هرگونه برخورد امنیتی و محکومیت قضایی برای کنشگران صنفی فرهنگی و اعضای تشکلهای صنفی معلمان را محکوم میکنیم. نه جای #اسماعیل_عبدی زندان است. نه حق #محمود_بهشتی بازداشت وزندان است! نه سزای #علی اکبر_باغانی تبعید در زابل است! جای #محسن_عمرانی زندان نیست! حق #رسول_بداقی زندان و اخراج نبود! بامید #برقراری_برابری (( انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی [ادامه مطلب]

سپتامبر 13, 2017 // 0 Comments