برچسب: زلزله

رقیه سعیدی به دلیل فشار کار در منطقه زلزله زده جان سپرد.

خانم رقیه سعیدی مددکاری که با تمام وجودش در خدمت زلزله زدگان بود بعلت فشار کار ودیدن غم ورنج وحرمان مردم دست به خود کشی زده بود، متاسفانه در بیمارستان جان سپرد. […]

آگهی‌ها