همبستگی نو با منصور اسانلو 5 ژون 2017در حمایت از جنبش های داخلی

Hambastegi No – 06-05-17 – همبستگی نو – منصور اصانلو – Andisheh TV from AndishehTV on Vimeo. https://vimeo.com/222251187 همبستگی نو برنامه ای برای کمک به ایجاد همبستگی در بین همه مزد بگیران وستم دیده گان داد خواه است. این برنامه می خواهد کمکی به همبستگی وایجاداتحاد عملی در بین جنبش های داخلی وهمه مزدبگیران وکارگران داشته باشد. این هفته حضور جنبش مال با خته گان در سراسر کشور مطرح شده است وحمایت از انها در دستور کار قرار گرفته است.

Read more

همبستگی نو با منصور اسانلو،همبستگی بین همه ستم دیده گان دادخواه06/17/2017

برنامه همبستگی نو در تلویزیون اندیشه حدود چهارسال است که در چهارچوب تلاش برای معرفی جنبش ها وسازماندهی اعتراضات داخل ایران تلاش می کند. همبستگی نو سعی کرده در بین همه ستم دیده گان دادخواه که اغلب از مزد بگیران جامعه هستند پلی برای اطلاع رسانی بزند. تا کارگران ومزد بگیران وستم دیده گان بدانند که تنها نیستند . با شناختن دیگر معترضین و جنبش های ستم دیده گان امید وار وکنجکاو شوند تا همدیگر را پیدا کنند. و حلقه […]

Read more
1 2 3 4
ترجمه به زبانهای دیگر