همبستگی نو کنفرانس هفتگی کارگری و سازمانی

همبستگی نو راه برون رفت از فاجعه ولایت فقیه را از زاویه مبارزات کارگران می بیند. راه اتحاد وهمبستگی را می پیماید. باور به اتحاد ومبارزه پیروزی در قلب این برنامه قرار دارد. بازوی اجرایی جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه ، عیاران معیشت   در همه پیکارها سعی به بالابردن روحیه مردم دارند. همبستگی نو یکی از صداهای این انقلاب ملی ایران است.

Read more

همبستگی نو کنفرانس کارگری با منصور اسانلو

همبستگی نو برنامه کارگری وکنفرانسی برای همه مزد بگیران بگیران است. منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی ایران در این برنامه سعی می کند، گزارش های مزد بگیران را دسته بندی کرده ومهمترین انرا واشکافی کند.  سپس همبستگی این جنبش ها را با جنبش های مدنی دیگر، مثل مال باخته گان و خانواده زندانیان سیاسی ، در راه سراسری کردن این اعتراضات گام می نهد.

Read more

همبستگی نو راهی به اعتصابات واعتراضات سراسری

سندیکاهای کارگران شرکت واحد ونیشکر هفت تپه به صف اول مزد بگیران ایران امده اند و با ایستادگی خود به دیگر کارگران ومزد بگیران و مال باخته گان و ستم دیده گان دادخواه، یاد می دهند تا برای احقاق حقوق خود باید با روش مقاومت مدنی دادخواهی کنند. دادخواهی ما پایانی ندارد.  تا رسیدن به ازادی و عدالت اجتماعی این پیکار ادامه دارد. منصور اسانلو بطور خلاصه راه های اجرایی وسازماندهی سندیکایی وهمبستگی میدانی را اموزش می دهد.

Read more

در ایران چه میگذرد؟ منتظر توفان های انقلابی ارتشیان هستیم.

ارتشیان خودشان را بخشی از عیاران معیشت می دانند. و در هر جایی که هستند نارضایتی خود را اعلام می کنند. به عنوان مزد بگیران ارتشیانی که به عیاران معیشت می پیوندند.  در اینده نزدیک این مبارزه به انقلاب ملی ایران تبدیل میشود. با هم شاهد باشیم.

Read more

اتحاد بازنشستگان، شاغلان، ارتشیان، مال باخته گان دانشجویان

https://www.youtube.com/watch?v=OEFTJ54wbm0&feature=youtu.beبرنامه ای از پرویز کاردان مدیر تلویزیون اندیشه با حضور منصور اسانلو رهبر… https://t.co/0yfNy8TUwY via @YouTubeبرنامه ای از پرویز کاردان مدیر تلویزیون اندیشه با حضور منصور اسانلو رهبر جنبش همبستگیhttps://borobalatar.comYOUTUBE.COM

Read more

همبستگی نو کنفرانس کارگری با منصور اسانلو

همبستگی نو برنامه هفتگی است که بیش از 4 سال است از تلویزیون اندیشه پخش میشود. این برنامه به موضوعات مزد بگیران وستم دیده گان دادخواه  مثل زندانیان سیاسی ایران می پردازد. کنفرانسی هفتگی است که، برای همبستگی واتحاد و روش های تشکیلات سازی گفتگو می کند. هدف نهایی این کنفرانس پشتیبانی از همه جنبش های دادخواهانه کشور به محوریت سندیکالیستها ست.  تا به اعتراضات و اعتصابات سراسری برسیم. یگانه راه نجات اینده  میهن در همکاری اجتماعی همه ستم دیده […]

Read more

همبستگی نو کنفرانس کارگری با منصور اسانلو

همبستگی نو برنامه ای برای مزدبگیران وهمکاری سندیکایی  بین همه مزدبگیران  ایران است. برنامه همبستگی نو برای  اگاهی همه زحمت کشان و مردم ایران است . تا کمک کنیم گامی به سوی آزادی و دموکراسی برداریم.

Read more

برنامه همبستگی نو پیرامون اخبار و گزارش های هفتگی در حول مبارزات اجتماعی و سندیکاهای کارگران ومزد بگیران ، تلاش می کند که اطلاع رسانی کند و روحیه ترس ویاس را به روحیه پیروزی وامیدوشادی تبدیل کند. در این برنامه سرقت 2 ملیارد دلاری پول ارسال شده به سوریه توسط مجتبا خامنه ای وپیوستن ارتش به کمپین معیشت و طرح مطالبات معیشی انها ، همچنین توجه به مسایل زندانیان سیاسی مثل زینب جلالیان ورضا شهابی و برخی دیگر از زندانیان […]

Read more

همبستگی نو ، این بار کلاهبرداری بانک سپه از ارتشیان زحمتکش

برنامه همبستگی نو که کنفرانس هفتگی سندیکایی وگویای تلاش های عیاران معیشت است، بیش از چهار سال است که به مشکلات وراه حل های سندیکایی همه مزد بگیران اعم از کارگر و معلم وارتشی وپرستار وخبر نگار وزندانیان صنفی و سیاسی و همه  ستم دیده گان دادخواه می پردازد. و راه نهایی حل هه این مشکلات را در پیوست همه مزد بگیران که دست های پاک دارند به راه سمک عیار وعیاران معیشت که بازوی کمپین معیشت هستند می داند. […]

Read more

همبستگی نو- ش289 مشکلات سندیکا در نیشکر هفت تپه و…

همبستگی نو، برنامه ای که می خواهد کمک کند ترس ویاس را دربین کارگران کمتر کند. برنامه ای است کارگری و تشکیلاتی که می خواهد به تشکیل فدراسیون سراسری کارگران ایران کمک کند. Hambastegi No 08-28-17_1 from AndishehTV on Vimeo.

Read more
1 2 3 4
ترجمه به زبانهای دیگر