News Ticker

ایران سازان

ایران سازان از 4 آذر تا ۱۶ بهمن

فوریه 9, 2018 // 0 Comments

شما را به دیدن بخش یازدهم سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری. با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.   [ادامه مطلب]

ایران سازان برنامه پنجم سری جدید، با مزدبگیران ایران ساز

نوامبر 15, 2017 // 0 Comments

شما را به دیدن بخش پنجم سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری. با ما همراه باشید و نظرات خود را برای  ما ارسال [ادامه مطلب]

ایران سازان3 همبستگی تشکیلاتی را راه نجات میهن می دانند.

اکتبر 5, 2017 // 0 Comments

ایران سازان دوشنبه ۱۰ مهر شما را به دیدن بخش سوم سری جدید ایران سازان دعوت می کنیم. در این برنامه به میزبانی آقای منصور اسانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای کارگری. با ما همراه باشید و نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.ایران سازان برنامه سندیکالیست ها و ستم دیده گان دادخواه است. ایران به دست ما مردم ایران آزاد میشوداتحاد و همبستگی یگانه راه نجات همه مزدبگیران ایران است. بستن چهار راه ها در شهر های [ادامه مطلب]

ایران سازان برنامه ای با حضور کارگران ومزد بگیران

سپتامبر 1, 2017 // 0 Comments

ایران سازان بخش هنری وتلویزیونی خبر گر وهمکاران هنرمند خود ساخته ای است که در تمام عرصه های پیکار  برای ازادی ایران وایرانی تلاش می کنند. ودل در گروی حقوق مزد بگیران وزحمتکشان ایران دارند. عیاران معیشت خرسند هستند که این هنرمندان خودساخته را کنار خودشان [ادامه مطلب]
ترجمه به زبانهای دیگر