بیانیه کانون صنفی مهمانداران در اعتراض به تبعات خروج ۳۹۷ واگن فرسوده از شبکه ریلی کشور

کانون صنفی مهمانداران و مهمانداران مامورین اعزام به سیر ورستوران با صدور بیانیه‌ای نسبت به تبعات خروج ۳۹۷ واگن فرسوده از شبکه ریلی کشور هشدار دادند. در بیانیه کانون صنفی مهمانداران و مهمانداران مامورین اعزام به سیر ورستوران گفته شده است: باتوجه به تصمیم اخیر «مدیرعامل حمل و نقل ریلی رجا» مبنی بر خروج ۳۹۷واگن از ناوگان حمل‌ونقل ریلی در تیرماه سال جاری این اقدام مسئولان به معنای حذف بیش از ۴۰ قطاراز ناوگان ریلی کشور که ناوگان جایگزین برای […]

آگهی‌ها
Read more

بحران نان در نانوائى ها ی اهواز

صداى مردم::   بعد از چند روز اعتصاب كاميون داران سبب شد كه نانوائى ها با کمبود آرد و متوقف شدن بعضى نانوایی ها از فروش نان به مردم شد. در شهر اهواز هر چند كه سه کارخانه آرد( آرد خوزستان، آرد جنوب و آرد غنچه) وجود دارد اما بدليل اعتصاب كاميون داران و نرسيدن گندم به اين كارخانه ها، اين كارخانه ها از دادن سهميه آرد مانند سابق به نانوائى ها جلوگيرى كرده است و باعث شد كه بعضى […]

Read more

نهمین روز اعتصاب سراسری کامیونداران و سیستم حمل و نقل در ایران

  اعتراض کامیونداران در سرتاسر ایران برای نهمین روز پیاپی ادامه دارد. این اعتراضها با استقبال مردمی مواجه شد و گفته می‌شود که سیستم حمل و نقل داخل شهری هم به کامیونداران پیوسته‌اند.   اعتراضاتی که از اول خرداد آغاز شد اکنون به تمام شهرهای ایران سرایت کرده است. کامیونداران خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفی خود هستند و اعلام کرده‌اند تا کسب نتیجه مطلوب به فعالیت‌های خود ادامه خواهند داد.   به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان اعتصاب […]

Read more

آغاز اعتصاب سراسری کامیونداران وبخش حمل ونقل

کامیونداران وبخش حمل ونقل جاده ای کشور به دلیل افزایش حق تعرفه بیمه ونبود امنیت شغلی دست به اعتصاب زدند .بنابر گزارش های رسیده به خبرگر اغاز این اعتصابات سراسری از استان های فارس واصفهان اغاز گردیده وبه همه فعالان این بخش سرایت خواهد کرد

Read more
1 2
ترجمه به زبانهای دیگر