News Ticker

آپوزیت

آپوزیت شماره 199 با افشین نریمان

آپوزیت برنامه ای افشاگرانه و راستی ازماست که افشین نریمان زحمت تهیه انرا می کشد. آپوزیت روش جدید استفاده از تصاویر دقیق با هر ادعا را مستند به بییننده نشان می دهد وبرای بیننده اش احترام قائل است . آپوزیت راستی آزمایی ودرست حرف زدن را اموزش می دهد. ساعتها وساعتها در طول هفته وقت می برد تا یک برنامه حداکثر نیم ساعته را به مردم ارائه کند. آپوزیت برنامه ای است در راستای اطلاع رسانی درست. تحلیل وقضاوت را به بیننده می سپارد. تا از مغز خود استفاده [ادامه مطلب]

سپتامبر 10, 2017 // 0 Comments

آپوزیت 197با افشین نریمان یقه حکومتیان را می گیریم.

برنامه اپوزیت یک برنامه تلویزیونی حرفه ای است. این برنامه با دقت ادیت می شود. بیش از ده سال کار حرفه ای تدوین پشت ان خوابیده است. افشین نریمان در صدای امریکا وتلویزیون اندیشه وجدیدا در تلویزیون پارس  همکاری داشته است. ادیتوری بی نظیر وجوانی خردمند است. با هر بار دیدن برنامه اپوزیت به اینده امیدوار تر میشوم . چرا که می بینم بعد از نسل من نسلی قرهیخنه تر امده است که از ما دقیق تر به مسایل می نگرند. بیهوده چیزی یا حرفی را قبول نمی کنند . برای هر [ادامه مطلب]

آگوست 13, 2017 // 0 Comments