News Ticker

آپوزیت

آپوزیت 212 با افشین نریمان

دسامبر 9, 2017 // 0 Comments

اپوزیت با تکیه بر برنامه های تولید شده سیمای حکومت اسلامی مشکلات وغارتگری های حکومت اسلامی را بر رسی می کند.  دیدن این برنامه وضعیت واقعی حکومت جمهوری اسلامی  و ستمی که بر مردم می رود را آشکار میسازد. بعد از درک این مساله باید تصمیمی گرفت [ادامه مطلب]
ترجمه به زبانهای دیگر