«سرمایه‌داری فاجعه» در خیابان

این ادامه، سبب می‌شود تا با تداوم اعتراضات، به‌نقطه‌ای برسیم که شرایط کشور «بحرانی» جلوه کند و، تَبَعاً، سرکوب گسترده ضرورت یابد (شرایطی که پیش‌درآمدش همین حالا هم با انسداد «تلگرام» نمایان شده‌است)؛ در این صورت، دولتی که تا همین حالا هم ید طولایی در اجرای سیاست‌های اقتصادی اجماع واشنگتن داشته‌است، و مشاوران و مدیرانش همگی منادیان سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی‌اند، با سرکوب گسترده‌ای که ریشه‌ی اعتراضات را قلع می‌کند… میلتون فریدمن، اقتصاددان نام‌دار […]

Read more

چابهار، بلوچستان این همه لشکر آمده علیه رهبر آمده 10 دی 1396

امروز دیگر روزی است که تمام ایران در خروش در امده است ، انقلاب ملی ایران وقیام ملی ایران حکومت را براندازی خواهد کرد .نظام دموکراتیک وانسانگرا را مستقر خواهد کرد.مردم مدیریت مشارکتی را اعمال خواهند کرد. اتحاد مبارزه پیروزی

Read more

قیام ملی ایرانیان به انقلاب ملی تبدیل شد.9 دی 1396

با این خیزش های جدی ، وفساد درون حکومت عملا چیزی از عمر ان باقی نمانده است. نظام فاسد وغارتگرولایت فقیه بهتر است به مردم ایران تسلیم شود. با ادامه بیهوده مقاومت حکومت  در برابر مردم ایران ونهاد های بین الملی بهتر چهره رسوای یک حکومت اسلامی را خواهند شناخت.

Read more
1 276 277 278 279 280 419
ترجمه به زبانهای دیگر