برنامه تجمعات روز جمعه پانزدهم دی

در پاسخ به کشتار مردم وجوانان نازنین میهن فردا جمعه تظاهرات را به اخر شب منتقل می کنیم. اعتصابات سراسری را گسترش می دهیم. از عسلویه تا خوزستان گام بعدی است. اتحاد مبارزه پیروزی. عیاران معیشت                                                                        

Read more

یک جوان دلاور ایرانی افشا می کند.از درون ایران

این جوان موشکافانه دشمنان انقلاب ملی ایران را شناسایی می کند. با این جوانان همراه شویم.  همراه شو عزیز .اتحاد مبارزه پیروزی،  اتحاد مبارزه پیروزی عیاران معیشت .جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه 14/10/1396

Read more
1 271 272 273 274 275 420
ترجمه به زبانهای دیگر