در شهر کرد در گیری رو در با حکومتیان به سود مردم پیش می رود.

در سراسر ایران جنبش انتقلاب ملی وقیام ملی ایران بر پا شده است. سه شبانه روز است که مردم پیکار می کتتد. دادخواهی می کنند. هم وطن همراه شو. همبستگی ما براندازی حکومت  اسلامی واستقرار نظام دموکراتیک وانسانگرا را در  بر دارد. در شهر کردقیام مردم وارد سومین روز خود میشود. آگهی‌ها

آگهی‌ها
Read more

تاکتیک ها واستراتژی های مقاومت مدنی در جنبش امروز 8 دی

دومین روز قیام سراسری مردم در انتقلاب ملی ایران با موفقیت برگزار شد. این قیام های پیوسته باید شبانه روزی شوند و به اعتصابات سراسری پیوند بخورند. همزمانی اعتراضات خیابانی واعتصابات سراسری مزدبگیران، و استفاده از تاکتیک ها مختلف در پیکار مقاومت مدنی نیروهای دشمن را فرسوده می کند. ما مردم با تکیه بر افزایش تعداد خود و کم کردن از نیروی حکومت پیروز می شویم. مهم این است که به این پیکار باید ادامه دهیم وانها را خسته کرد. […]

Read more

ترس سراسری حکومت از قیام سراسری مردم در ایران

حکومت نظامی در تبریز 8 دی ماه 1396 ساعت یازده صبح حکومت نظامی در میدان شاهد تبریز و چهار راه شهناز 8 دی ماه 1396   آماده باش در تبریز 8 دی 1396 از ترس اعتراض مردم آماده باش در کرمان از ترس اعتراضات مردمی

Read more

7 دی سرآغاز ورق خوردن تاریخ در ایران است.

روز 7 دی روزی که در تاریخ باید ثبت شود. روزی که در بسیاری از شهرهای ایران قیام های مردمی اوج گزفتند وبه هدف واحد ازادی خواهی وعدالت جویی پرداختند. روز 7 دی همگرایی و هم صدایی مردم در همه جا شنیده میشد. و برای روزهای اینده طراحی میکنند. دیالوگ های جدید و گفتمان های جدیدی به میدان های اعتراضی وارد شده اند. چشم به اینده داریم . مطالعه می کنیم وکوشش می کنیم. بزودی تاریخ در ایران نوشته میشود. […]

Read more

از مرگ بر گرانی تا مرگ بر روحانی در سراسر ایران

لز نداری از فقز از بیکاری به تنگ امده ام. جوان سخنران می گوید. مردم فریاد می زنند ما با تو هستیم.  دیگری فریاد می زند، پلیس چرا دور ما جمع شدید. مردم فریاد می زنند پلیس برو دزدو بگیر و فریاد ها اوج می یرد. یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. دادخواهی مشهد را غرق کرد. مردم فریاد می زنند ما خسارت دیده ایم.  پلیس برو دزدو بگیر. وفردا هم ادامه دارد. جنبش همبستگی ستم دیده گان […]

Read more
1 36 37 38 39 40 63
ترجمه به زبانهای دیگر