پاسخ زن ستم دیده به حکومتیان ریا و تقیه کارمسلمان

این افراد که همه شان در نابودی ایران نقش داشته اند. دیگر حنایشان رنگی ندارد.  با هم ببینیم که یک بانوی ستم دیده دادخواه  چگونه آنها را میشناسد وخواهان برکناری همه انها از قدرت میشوند.

Read more

جنایتکارانی که در تاریخ بطوربی سابقه ای ثبت شدند.

این ها عواملی بودند که به دستور خمینی هیولای مسلمان به جان مردم ایران افتادندو همراه هزاران مسلمان بی رحم دیگر بر علیه جوانان ودانشمندان ایران زمین بساط مرگ گشتردند. انها تمام کشتار را هماهن با آیات قران ودستورات دین اسلام انجام دادندو هنوز هم به جنایتی که کرده ند افتخار می کنند. امیدواریم که  زودتر انقلاب ملی ایران را  پیروز کنیم تا این هیولاها را در دادگاه علنی واستاندارد، محاکمه کنیم. جزییات جنایات را در مغز های جلادی اشان […]

Read more

عوامل حکومت به مغازه ها وماشین ها حمله می کنند.

برای انکه مردم را بدنامکنند ماموران حکومتی دزدی می کنند، تخریب می کنند، ویران می کنند. این ها ماموران حکومت اسلامی هستند، که می خواهند شرایط را بر علیه معترضین وبدنام کردن انها عوض کنند. اما توسط ادم های با هوش لو می روند.

Read more

تجمع سپرده گذاران موسسه مجـاز كاسپين مقابل شعبه شهـرآرا پنج شنبه 5/11/96

🔴تجمع سپرده گذاران موسسه مجـاز كاسپين مقابل شعبه شهـرآرا. تخم مرغ باران و زباله باران مؤسسه کاسپین توسط مردم خشمگین از،صحبتهای اخیر حیدری ، معاون نظارت بانک مرکزی/ پنجشنبه 5/11/96    

Read more

همراه با مزد بگیران 9 ژانویه هر روز بیشتر ریزش میکنند.

در برنامه این هفته ی همراه با مزدبگیران، آقای منصوراسانلو علاوه با پرداختن به موج اعتراضات و اعتصابات کارگری به به نقش برجسته ای که کارگران می توانند در تداوم بخشیدن به این جنبش مردمی بازی کنند می پردازند

Read more

همراه با مزد بگیران گامی به سوی همبستگی و پیروزی انقلاب ملی ایران

در برنامه این هفته ی همراه با مزدبگیران، آقای منصوراسانلو علاوه با پرداختن به موج اعتراضات و اعتصابات کارگری به به نقش برجسته ای که کارگران می توانند در تداوم بخشیدن به این جنبش مردمی بازی کنند می پردازند

Read more

آپوزیت 218 با افشای دروغین علوم اسلامی با افشین نریمان

آپوزیت برنامه ای که افشا کننده دروغ های حکومتگران است. دروغ هایشان را با نشان دادن تضاد های گفتار شان بیرون می اورد.  رسوایشان می کند. از زبان خود انها افشا کننده خودشان است با هم ببینیم.

Read more
1 36 37 38 39 40 72
ترجمه به زبانهای دیگر