دسته: مقالات ونوشته ها

برای سینا قنبری شهید راه آزادی

فردا، روزی ماندگار می شود در تاریخ این انقلاب؛ اگر عزم ها را جزم و قدرشناسیمان را نسبت به خونهای فدا شده ادا کنیم… مگر چندبار فرصت بروز #شرف در عمر یک […]

آگهی‌ها

تنها راه حل مشکلات کارگران در تصرف درآوردن مراکز خدماتی وتولیدی است.

صدای ما کارگران باشید روزنامه ی اعتماد، با اعزام خبرنگاران خود به میان کارگران، این سکوت خبری جامعه ی مطبوعاتی رسمی کشور را شکسته است. گزارش اسماعیل محمدولی و زهرا چوپانکاره خبرنگاران […]