ایرج میرزا،سرنوشت ولایت فقیه وروش ان را شرح داده بود

ایرج میرزا یک شاهزاده مدرن و مترقی وروشن اندیش ودگر اندیش دوران قاجار است . ایرج میرزا در بسیاری از شعر ها وترانه هایش توانسته است خرافات را درهم بکوبد. دشمنان زیادی داشت . اما شعرش و شفافیت و روانی کلامش باقی ماند تا امروز که جوانان دوباره به امثال ایرج میرزا رو می کنند.

Read more

گفتگوی تنگسیر با تمام مال باخته گان وغارت شده گان ایران

تنگسیر یک آدم زحمتکش بود. یک روستایی وکارگری که در اطراف بندر بوشهر زندگی می کرد. حاصل جان کندن هایش را حاجی بازاری ( هیات موتلفه آن زمان یا کاسپین وفرشتگان و ارمان و… بانک مرکزی این زمان از او گرفت تا به او سود بدهد کمک خرجش بشود.) بعد ها با همدستی امام جمعه و حاکم شهر(جنتی وخامنه ای )پول او را بالا کشیدند. سهمی هم گیر پلیس و شهرداروخزانه دار شهر امد .وقتی تنگسیر رفت تا پولش را […]

Read more

سروده ای به یاد 13 خرداد 1384 از منصور اسانلو

ما در روز ها و ثانيه هايي خاطره خواهيم شد كه شكفته شديم كه بوسيده شديم كه رنج را تسليم عشق كرديم اري ما خنديده شديم از وقتي كه باوريده شديم هيچ ستمكاري نتوانسته بًر ملتي كه مي خندد و مي داند قفسي بًر افرازد فانوس هاي ده جهاني شده اند بيا تا شعله اي باشيم بًر امده از سوز قلبي بيا تا اتشي گرديم كه جهان را در عشق بسوزاند ققنس ايران را بپروازيم با دل هايي كه پيش […]

Read more

کارگردان فیلم گشت ارشاد کارت های وابستگی اش را آتش زد.

در حکومت ولایت فقیه همه از همه چیز ناراضی هستند. خانه سینما وکارگردانان دولتی ، و هر نهاد دولتی دیگر . در همین راستا می بینیم که بحران به سراسر نظام ولایت فقیه کشیده شده است. با هم تماشا کنیم.

Read more

پیام ملکوتی ، و گروه زرد یواش در تبعید

گروه زرد یواش، این جوانان برای موزیک کارگران وکودکان محروم خیابانی زحمت کشیده اند. موج احساس آنها به بیمارستان ها ، مراکز نگهداری از سالمندان و هر خیریه ای که میشد رفته است. اما انان خود را اواز ه خوانان مردم محروم ومزد بگیران می دانند. آنان برای دردمندان وستم دیده گان خوانده اند و دادخواهی کرده اند.انان محروم، مثل 80 در صد از مردم ایران اما معترض هستند. از زیر زمین به روی زمین امدند و با سیستم درگیر […]

Read more
1 3 4 5
ترجمه به زبانهای دیگر