کارگران عسلویه: ما کارگران در عسلویه همراه با کارگران در سراسر ایران اول مه، روز جهانی کارگر را گرامی میداریم

ما فقر نمیخواهیم. تبعیض نمیخواهیم بلکه خواستار یک زندنگی شایسته انسان هستیم. ما بر روی خواستهای فوری زیر تاکید میکنیم و حق خودمان میدانیم که اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد با اعتراضات گسترده تر و سراسری تر خواستهایمان را پیگیر شویم: در عین حال بر خواستهای سراسری همه کارگران تاکید داریم بنابراین ما خواستار:. 🔹ما به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر شورایعالی کار اعتراض داریم و خواستار حدا اقل دستمزد ۵ میلیون و برچیده شدن حقوقهای نجومی […]

آگهی‌ها
Read more

بیانیه جمعی از فعالان و مدافعان حقوق زن، ادمینهای کانالهای تلگرامی و دختران خیابان انقلاب بمناسبت روز کارگر

بیانیه جمعی از فعالان و مدافعان حقوق زن، ادمینهای کانالهای تلگرامی و دختران خیابان انقلاب بمناسبت اول ماه مه (11 اردیبهشت 1397) روز جهانی کارگر 🔹بخش اول امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که جنبش کارگری و جنبش زنان در ایران بیش از پیش بهم پیوند خورده است. این پیوند با حمایت تشکل ها و فعالین شناخته شده کارگری از دختران خیابان انقلاب که علیه حجاب اجباری و علیه سرکوب از دل خیزش دیماه 96 عروج […]

Read more

اعلامیه منصور اصانلو بمناسبت روز جهانی کارگر ۱۱اردیبهشت

پخش اعلامیه وبیانیه  منصور اصانلو رهبر جنبش کارگری و جنبش همبستگی‌ستمدیدگان دادخواه بنماسبت روز جهانی کارگر ۱۱اردیبهشت به تجمع عظیم کارگران و تمامی مزد بگیران بازنشستگان معلمان مالباختگان جلوی مجلس طویله نظام @khabargar

Read more

بیانیه مشترک سندیکاهای مستقل واتحاد بازنشستگان

بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه،گروه اتحاد بازنشستگان،کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،به مناسبت اول ماه مه گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر! اول ماه مه (١١ اردیبهشت) روزی نمادین برای اتحاد و مبارزه مشترک کارگران در سراسر جهان علیه سرمایه داری است. صد و سی و دو سال پیش صدها هزار کارگر در سراسر آمریکا برای انسانی تر کردن شرایط طاقت فرسای کار و برقراری […]

Read more

🔴فراخوان «اتحاد بازنشستگان فولاد» به تجمع اعتراضی در روز جهانی کارگر

🔹روز سه شنبه ۹۷/۲/۱۱/ بخاطر روزکارگر و تمام تبعیض ها و مظالمی که به بازنشستگان مظلوم فولاد میشود ازجمله 🔹عدم پرداخت حقوق بموقع 🔹عدم پرداخت افزایشات سالیانه مطابق باتورم 🔹عدم پردا خت مطالباتمان از سال ۹۱ تاکنون 🔹عدم اجرای احکام سختی کاروحق سرپرستی 🔹عدم اجرای همسانسازی حقوق طی آئین نامه استخدامی فولاد ساعت ۹ صبح مقابل اموربازنشستگان خیابان ۱۲ غربی کیانپارس تجمع خواهیم کرد و خواهان اجرای دقیق موارد مذکور میشویم رونوشت :کلیه بازنشستگان فولاد خوزستان جهت حضور هرچه تمامتر […]

Read more

اول ماه مه روز جهانی کارگران گرامی باد

✍️✍️در آستانه روز جهانی کارگر ، امروزه بر همه روشن شده است که فاصله میان دستمزدها و هزینه های زندگی حداقلی برای کارگران به دره عمیقی تبدیل شده است. سیاستگذاران و مجریان برنامه ها و سیاست های اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی کمترین توجه ای به شرایط زندگی اکثریت مطلق آحاد جامعه ندارند و تنها خود را متعهد به حفظ سودآوری سرمایه میدانند. در این شرایط سیاست های خانمان برانداز اقتصادی چند دهه است که با شدت دنبال شده […]

Read more

به مراسم روزجهانی کارگر نزدیک میشویم.اعتراض در درهمه جا

روزجهانی کارگر نزدیک میشود. در سراسر ایران کارگران، مزد بگیران،کشاورزان ، مال باخته گان و دیگر ستم دیده گان به اعتراض در امده ،اند ودر جستجوی دگرگونی شرایط هستند. امسال در همه شهر ها به جلوی مراکز کلاهبرداری ها می روند ودر تهران جلوی مجلس وزارت کار، ودیگر اماکن خواهند رفت در روزهای دیگر مثل 7 اردیبهشت بسیاری تصمیم دارند به نماز جمعه ها بروند تا انجا را تسخیر کنند. از همه هم میهنان دعوت میشود به این تظاهرات بپیوند. […]

Read more

بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون اوضاع حاکم بر کشور و فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر

🔹بخش اول سال 97 را در شرایطی آغاز می کنیم که دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر بر کارگران تحمیل شده و در عین حال شیرازه های اقتصاد و اداره جامعه به شکل غیرقابل کنترلی در حال از هم گسیختگی است و در این میان جناح های مختلف قدرت برای بقا و تامین منافع ضدانسانی خود، هیچ برنامه ای جز تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به میلیون ها کارگر و مردم زحمتکش ایران و سرکوب اعتراضات بخش های مختلف جامعه […]

Read more
1 2 3 12
ترجمه به زبانهای دیگر