اينجا هم روز حضور در مراسم وبررگداشت بانو تميمي است ، كه در اسراييل جلوي افسران إسرائيلي ايستاد تا از نوجوانان فلسطيني دفاع كند، او با پليس اسراييل در گير شد و به افسري سيلي زِد. اما او رامثل جمهوري اسلامي اعدام نكردند. فقط از اسراييل بيرونش كردند.

Read more

آخرین وضعیت سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی با اقامت دائم کانادا ده سال است در زندان اوین است

  سعید ملک‌پور، دانشجوی آلبرتا کانادا بود که برای دیدن پدر بیمارش به ایران رفت و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. سعید ده سال است که در زندان اوین بدون حتی یکروز مرخصی، زندانی است. نه برای مرگ پدر به او اجازه خروج از زندان دادند نه در بیماری مادرش، وی اکنون در بخش قلب بيمارستان طالقانى بسترى ست و نياز به رسيدگى جدی پزشكى دارد. سعید ممنوع الملاقات است.  دوستانی که برای ملاقات به بیمارستان رفته‌اند موفق به دیدار […]

Read more

آواتودی افشا میکند سایە سنگین سقوط باعث تغییر نسبی رفتار نظام شدە!

    سایە سنگین سقوط باعث تغییر نسبی رفتار نظام شدە! طبق مجموعە اسنادی کە آواتودی بە آنها دست یافتە، سپاه پاسدران دستورالعمل نرمش در برخورد با مردم را صادر کردە تا از روند سقوط جمهوری اسلامی جلوگیری شود. مردم بدانند این تغییر رفتاری کە در هفتەهای پیش رو دیدە می شود موقتی و تنها برای عبور از بحران سقوط است. # نظام_رفتنی_است  

Read more

مادر اسانلو به نمايندگي از مادران دادخواه ، از اعتصاب واعتراض سراسري همه رانندگان ، كاميونداران ، معلمان و زحمتكشان و مزدبگيران ايران حمايت وخواهان ادامه اين اعتراضات واعتصابات تا رسيدن به آزاديست! #شهرام

Read more

تجمع اعتراضی دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران همزمان با سخنرانی روحانی

‌ یک دانشجوی دختر رو به روحانی: رئیس جمهور باید رو در رو با دانشجویان بنشیند و صحبتهای آنها را بشنود درجلسه پرسش و پاسخ روحانی با دانشجویان در دانشگاه تهران هیچ دانشجویی حضورنداشت قرار بود دردانشگاه تهران جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان با روحانی برگزارشود ولی هیچ دانشجویی حضور نداشت امروز ۲۲مهر ماه ۹۷ روحانی درمراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و موسسات عالی در دانشگاه تهران حاضر شد اما این حضور پشت درهای بسته انجام گرفت. همزمان […]

Read more

پیام خانواده رامین حسین‌پناهی: امروز خوشحالیم، ما پیروز شدیم، چه افتخار بزرگیست پسرمان برای آزادی مردم كردستان اعدام شد، سپاسگزاریم رامینهای كردستان، امروز جواب خون به ناحق ریختە بچه های ما را دادید .

امروز خوشحالیم، ما پیروز شدیم، چه افتخار بزرگیست پسرمان برای آزادی مردم كردستان اعدام شد، سپاسگزاریم رامینهای كردستان، امروز جواب خون به ناحق ریختە بچه های ما را دادید .

Read more
1 2 3 9
ترجمه به زبانهای دیگر