Upozit 234 – May 19 – آپوزیت ۲۳۴

آگهی‌ها

آگهی‌ها
Read more

تفسیر خبر سه شنبه ۷ فروردین ، همراه با هاشم خواستار

امشب در تفسیرخبر/ ایران فردا/ 9.30 تهران: در نیمه نخست همراه با آقای هاشم خواستار از مشهد، می پردازیم به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و نیز آخرین خبرها از وضعیت معلمان .

Read more
1 2 3 10
ترجمه به زبانهای دیگر