‌ سرنوشت نامعلوم بازداشت شدگان اهواز و احتمال انتقال برخی از آنان به تهران

بعد از هجوم به رژه در اهواز 31 شهريورماه سال جاری صدها نَفَر از شهروندان اهواز توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند.
بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز؛ بعضی از بازداشتها بصورت دسته جمعی و خانوادگی صورت گرفته است وشماری از بازداشت شدگان به تهران منتقل شدند. طبق اخبار واصله خانواده مهاجمان نيز بازداشت شدند بطوریكه زنان و كودكان و مردان خانواده ها را بازداشت و تا كنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نيست.
فعالان حقوق بشر میگويند؛ نهادی كه اقدام به اين بازداشت های گسترده كرده است، اداره اطلاعات میباشد و بعضی از بازداشت شدگان سابقه بازداشت بدليل فعاليتهای سياسی و مدنی داشته اند.
اين منابع میگويد؛ بازداشتها خودسرانه بوده و حتی آنهائی كه با قيد وثيقه آزاد شده بودند با مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شدند. قبل از هجوم به رژه نيروهای مسلح در اهواز 25 نَفَر از شهروندان از شهرهای مختلف بازداشت شدند كه سه نَفَر آنها آزاد شدند.
هويت بعضیاز بازداشت شدگان بعد از حادثه هجوم به رژه در اهواز:
١-جميل حيدری،33 ساله از كوی كمپلو شهر اهواز
٢- ماجد حيدری،25 ساله، از كوی كمپلو شهر اهواز
٣-احمد حمری29 ساله،ليسانس، از اهالی كوی مندلیشهر اهواز
٤-سيد جاسم رحمانی(موسوی) 33 ساله از اهالی كوی علوی شهر اهواز
٥- …. زهيری شغل آرايشگر از اهالی شهرك اهواز
٦-ماجد چلداوی از اهالی كوی علوی
٧- زامل حيدری با خانواده از اهالی كوی علوی
٨-سيد حمود رحمانی(موسوی) از اهالی كوی علوی
٩- علی سواری23 ساله از اهالی عزيزيه(خشايار) شهر اهواز
١٠- حاتم سواری از اهالی كوی علوی
١١- عدنان سوار یاز اهالی كوی علوی
١٢- حسين حيدری از اهالی كوی علوی
١٤-احمد باوی از اهالی منطقه زهيريه(گلدشت) شهر اهواز
١٥- عبدالرحمن خسرجی32 ساله از اهالی كوت سيد نعيم
١٦- مهدی ساعدی27 ساله از اهالی حميديه
١٧-جواد بدوی26 ساله از اهالی ملاشيه جنوب شهر اهواز
١٨-مهدی كوتی از اهالی شهر حميديه
١٩- علي كوتی از اهالی شهر حميديه
٢٠- ستار كوتی از اهالی شهر حميديه
٢١-علی منصوری از اهالی شهر حميديه
٢٢-محمد مومن تيماس 55 ساله از اهالی كوی شكاره شهر اهواز
٢٣-احمد تيماس 28 ساله از اهالی كویشكاره شهر اهواز
٢٤-اسامة تيماس 26 ساله از اهالی ویكاره شهر اهواز
👇🏻👇🏻👇🏻

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: