کشتە شدن یک کاسبکار مرزی و زحمی شدن حداقل یک نفر دیگر

 

درجریان یورش و آتش گشودن بە روی کاسبکاران مرزی در اشنویە از سوی نیروهای جمهوری اسلامی در شب ۷ـ۳ـ۱۳۹۷، کە منجر بە جانباختن #ریبوphoto_2018-05-29_00-13-49.jpgار_مرادی شدە بود، حداقل یک نفر دیگر زخمی می شود. این کاسبکار کە خلیل اهل روستای #درو(دڕۆ یان دڕولە) از توابع #اشنویە، نام دارد از آنجا کە نیروهای رژیم اجازەی وارد شدن بە شهر خود را بە وی نداداەند بە بە بیمارستانی در شهر اربیل منتقل شدە و اکنون تحت معالجە پزشکی قرار دارد و وضعیت سلامتی ایشان خوب گزارش شدە است.

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: