کارگر اهل شاهی در حضور وزیر حکومت را در هم کوبید.

این کارگر دلاور در شهر شاهی نزدیک به ساری خودش را به محل سخنرانی ودروغ های  ربیعی وزیر کار قاتل و ادمکش  روحانی -جسمانی  رساند. در انجا برخاست وحرفش را زد. و گفت همه ما را به فقر ونابودی کشانده اید. زندگی کارگران بر باد رفته است. وحتا دارو نمی توانیم بگیریم. پول بیمه از حقوق ما کم می کنندولی دارو وتخت بیمارستان به ما نمی دهد. مملکت را حکومتی ها ومدیران چاپیده اند.  خودتان گوش کنید ببینید چگونه یک کارگر قدیمی وبا دانش تمام حکومت را به چالش ومحاکمه می کشد. ماموران مفت خور امنیتی واستاندار ، ومقامات شهری می خواهند او را ساکت کنند. ولی به تنهایی جلوی آنها می ایستد، وتریبون را حفظ می کند و درد ها را فریاد می زند. او یک ستم دیده دادخواه وعیار معیشت است. با هم ببینیم.

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: