چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398؛ جمعی از مینی‌بوس‌داران مشهدی
در اعتراض به بالا بودن هزینه‌های دریافت مجوز از سازمان اتوبوسرانی برای تردد در ایستگاه‌ها،در بلوار شاهنامه این شهر اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.