چراحکومت به بحران های بی آبی ، بی برقی، بی تلفنی و … پاسخ نمی دهد؟

حکومت هر روز بحران جدید ومشکلات جدیدی را بر سر مردم می ریزد تا مرد فرصت اندیشه  و پیدا کردن راهکار مشترک برای برای حل بحران های قبلی را پیدا نکنند. دکترین شک، شگرد حکومت است که از اربابان خارجی خود مدیریت انرا اموخته است،  هر روز شک تازه ای به زندگی مردم وارد می کند تا مردم فرصت تمرکز برای حل مشکل را از دست بدهند. در این جاست که نیروهایی که مستقیما درگیر شوک های حکومتی نیستند وظیفه دارند راهکار ها را ارائه دهند. به همین دلیل برای جلوگیری از نابودی بیشتر زندگی ایرانیان وایران زیر فشار شوک ها وسرکوبهای حکومتی باید پیشنهاد تشکیل شورای  هماهنگی رهبری  انقلاب ملی ایران را پیگیرانه مطرح کرد، تا رهبری سراسری، که همه اقشار وطبقات مردم ناراضی وبرانداز نمایندگان خود را از تمام مناطق کشور در ان ببینند. اعتراضات واعتصابات پراکنده به نتیجه نخواهد رسید وحکومت فرصت سرکوب انها را پیدا خواهد کرد. مردم فقط با داشتن یک رهبری متشکل واحد وهماهنگ که در برگیرنده  مطالبات همه مردمان ایران در تمام مناطق متفاوت کشور باشد، واز همه مردمان ایران نمایندگانی  شناخته شده داشته باشد ، می توانند هماهنگ عمل کنند. پیشنهاد شورای  شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی ایران برای کمک به حل این مشکل اساسی از سوی جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه مطرح شده است. در این شورا مردم باید از تمام طبقات ستم دیده ودادخواه در تمام مناطق مختلف کشورنماینده گان خود را داشته باشند ، تا به هنگام دادن فراخوان های اعتصابی واعتراضی با ان فرا خوان احساس نزدیکی وخود باوری داشته باشند. در نتیجه با رسیدن پیام های فراخوان نسبت به ان عکس العمل نشان می دهندواعتراض واعتصاب خود را مطابیق  درخواست ان فرا به انجام می رسانند. از این لحظه است که ورق برخواهد گشت وعوامل اتاق فکر حکومت دست وپای خود را جمع خواهند کرد و فضای تفرقه اندازی وساختن اپوزیسیون های تقلبی حکومت ، پایان خواهد یافت. ودرست از زمان شکل گیری واعلام شورای هماهنگی رهبری بحران آفرینی های حکومت و شوک آفرینی های ان به ضرر خودش خواهد شد. پیکار سیاسی از فرمول های علمی  پیروزی می کند.

One comment

  • در پشت پرده پنهان تمام این جنایت های ضد بشر و انسانیت انگشتانی مخوف و دشمن ؛ سررشته نخ هایی را دارد ؛تا اهریمنان ج.ا. با چهره های کریه نقاب زده شان مثل سدی عظیم از ترس و قدرتِ مسلح بیش از بیش به ماندن کمبود «« تا به امروز »» یک برنامه باهدف و متحد ؛را در ما مردم ~به هر قیمتی مات و مبهوت نگه دارد .قصدشان هست با بی ابی وبرقی مانع ادامه تظاهرات شوند ……تا زمانی که ما ملت ایران سراسر در خیابانها نمانیم و ننشینیم …..حتی اگر شده با یک شکل ادامه دادن به نوبتی …..این حیله های تبهکارانه را ادامه میدهند …

    پاسخ

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: