وظایف سندیکاهای کارگری (انجمن‌‌ صنفی):

🔹 بهبود شرایط کار و محیط تولید(ایمنی، بهداشت محیط، تغذیۀ مناسب هنگام کار و کاهش ساعات کار روزانه)
🔹بهبود امور رفاهی کارگران(افزایش دستمزد و دریافت بخشی از سود تولید در قالب پاداش)
🔹مقابله با مشکلات حرفه‌ای کارگران و سازمان‌دهی اعتراض و انتقاد آن‌ها(مقابله با اخراج کارگران و افزایش اجباری ساعت کار)
🔹دفاع از بخش‌های دیگر طبقۀ کارگر و پیگیری اهداف و منافع سراسری کارگران
🔹ایجاد امکان برخورداری فرد از شرایط مناسب کاری و ایجاد محیط فیزیکی بهتر برای کارگران
🔹تلاش جهت ایجاد اشتغال کامل
🔹تلاش برای افزایش بهره‌وری کار
🔹نظارت و برنامه‌ریزی صنعتی
🔹کوشش برای توزیع منصفانۀ درآمد ملی
🔹عقد پیمان‌های جمعی به نمایندگی از جانب کارگران
🔹پیگیری اختلافات و دعاوی مربوط به محیط کار و کارگران
🔹بهبود تأمین اجتماعی و بیمۀ بیکاری
🔹تضمین سهمی از افزایش تولید در واحد‌های صنعتی برای کارگران از طریق اضافه پرداخت متناسب با افزایش بهره‌وری
🔹مشارکت در خدمات عمومی، اجتماعی و تعاونی
🔹دفاع از حقوق اعضاء در مقابل قدرت‌ها
🔹مراقبت در اجرای قوانین کار
🔹ایجاد تعهد و مسئولیت درکارگران نسبت به مسائل جامعه
🔹آموزش کارگران به‌منظور ماهر ساختن آنان برای انجام دادن بهتر وظایف و مسئولیت‌های محوله و نیز آماده کردن آنان برای احراز مشاغل مدیریت
🔹استقرار دموکراسی صنعتی از طریق گسترش استفاده از روش‌های مشارکت در مدیریت
🔹انجام امور تحقیقی و پژوهشی و انتشار نشریات و خبرنامه دربارۀ مسائل کار و کارگری.

✌️@khabargar

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: