وحشت نظام و موج دستگیریھای تازە با ھدف جلوگیری از اعتراضات احتمالی

 

🔹ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی مرتضی پورعلی موسیقی دان و فعال حقوق بشری را دو هفتە پیش در تهران دستگیر و بە مکان نامعلومی انتقال دادند.

🔹 پس از گذشت ٢ هفتە، خانوادە پورعلی از محل بازداشت و وضعیت جسمی او هیچ اطلاع ندارند. خانوادە پورعلی اطلاعات جمهوری اسلامی را در قبال هر اتفاقی کە برای این موسیقی دان و فعال حقوق بشری بیفتد، مسئول میدانند.

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: