قربانی شدن کولبر ها در مرزهای کردستان همچنان ادامه دارد

زخمی شدن دو کولبر در بانە

‌ بنابە گزارش رسیدە بە کولبرنیوز، امرو‌ز ساعت یک ۹ اسفند ۱۳۹٦ دو ‌کولبر‌ در ‌مرز ‌ننور ‌بانه‌ از سوی پاسگاه‌ مستقر در ننور هدف تیراندازی قرار گرفتند و زخمی‌ شدند.

براساس این گزارش پاسگاە نامبردە اجازە ندادە کە کاسبکاران زخمی شدە را ‌به‌ بانه‌ برگردانند و کاسبکاران همراهشان آنها را جهت مداوا به پێنجوێن منتقل کردەاند،اما متاسفانە در بیمارستان پێنجوێن با توجە بە کمبود امکانات پزشکی آنها را بە بیمارستانی واقع در photo_2018-02-28_10-12-56.jpgسلیمانیە انتقال دادە اند.

photo_2018-02-28_10-12-56.jpg

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: