🔸14 اسفند سالروز درگذشت بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران دکتر مصدق گرامی باد

شاه بوسیله امریکا و انگلیس و روحانیت و اوباش علیه مصدق کودتا کرد

🔸در این نظام آب از سرچشمه گل آلود است، به خانواده ها و نزدیکان آقای خامنه ای، لاریجانی، روحانی ، جهانگیری و …نگاهی بیاندازید تا ببینید چرا ایران غرق در فساد و تباهی شده است.

🔸زنده باد آزادی، درود بر ملت قهرمان ایران که دریافته تنها راه نجات ایران آزادی است و لاغیر