ع

🔻اسکای نیوز
🔸سخنگوی امنیتی ریاست امنیت عربستان سعودی روز سه شنبه تصریح کرد که دو ایستگاه پمپاژ نفت وابسته به شرکت آرامکو در استانهای داودمی و عفیف در ریاض هدف حمله تروریستی قرار گرفته است
🔻بنا به گزارش خبرگزاری سعودی، این حادثه بین ساعت ۶ و ۶:۳۰ صبح روز سه شنبه رویداده است.
🔻طرفهای ذیربط کار خود را در این دو سایت شروع کرده اند و بزودی جزییات آن اعلام خواهد شد
🔻از طرف دیگر خالد بن عبدالعزیز فالح وزیر نیرو و صنایع و معادن سعودی گفت: دو ایستگاه پمپاژ نفت متعلق به خط لوله شرق-غرب بوده که نفت سعودی را از چاهای نفتی در منطقه شرقی را به بندر ینبع در ساحل غربی منتقل میکند. این دو ایستگاه هدف حمله پهبادهای انفجاری قرار گرفته است.
🔻وی افزود: این کار تروریستی باعث آتش گرفتن ایستگاه شماره ۸ شد که بعد از بر جای گذاشتن خسارتهایی، این آتش سوزی مهار شد و تحت کنترل قرار گرفت.
photo_2019-05-14_15-18-28.jpg