صدور احکام ظالمانه علیه کولبران به اتهام حمل بار قاچاق

 

علیرضا عباسپور رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی و دادرسی علی البدل دادگاه انقلاب شهرستان سردشت احکام ظالمانه ای علیه کولبران صادر کرد.

روز دوشنبه۳۰مهرماه۹۷ دادگاه سردشت، ١٥کولبر اهل سردشت را بە اتهام حمل بار قاچاق بە حبس و پرداخت جریمە های نقدی محکوم کردە است.

دادگاه انقلاب سردشت ١٥ کولبر اهل این شهر را جمعا بە تحمل ٩ سال و ٦ ماه حبس و پرداخت ١٢٥ میلیون تومان به اتهام حمل مشروبات الکلی جریمە نقدی محکوم کرد.

احکام صادرە بە شرح زیر می‌باشد:

١ـ کمال علیزادە محکوم بە پرداخت یازده میلیون و پانصد و بیست هزار تومان جزای نقدی و تحمل ١٠ ماه حبس تعزیری

٢ـ جمال رحیمی، محکوم بە پرداخت یازده میلیون و پانصد و بیست هزار تومان جزای نقدی و تحمل ١٠ ماه حبس تعزیری

٣ـ محمد رحیمی، محکوم بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان جزای نقدی و تحمل هشت ماه حبس تعزیری

٤ـ رضا صحرانورد، محکوم بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان جزای نقدی و تحمل هشت ماه حبس تعزیری

٥-زانیار حاجی خلانی، محکوم بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان جزای نقدی و تحمل هشت ماه حبس تعزیری

٦ـ مصطفی عزیززاده، محکوم بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان جزای نقدی و تحمل هشت ماه حبس تعزیری

٧ـ صدیق فقه حسن‌پور، محکوم بە پرداخت هشت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان جزای نقدی و تحمل هشت ماه حبس تعزیری

٨- لقمان آتش فرزند محمد امین، هفت میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان جزای نقدی و تحمل هشت ماه حبس تعزیری

٩ـ امید قربانی‌زاده فرزند ابراهیم، محکوم به پرداخت مبلغ پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان جزای نقدی و تحمل شش ماه حبس تعزیری

١٠ـ یوسف قربانی‌زاده فرزند ابراهیم، محکوم به پرداخت مبلغ پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان جزای نقدی و تحمل شش ماه حبس تعزیری

١١ـ کیوان اله‌مرادی فرزند حسن،محکوم به پرداخت مبلغ پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان جزای نقدی و تحمل شش ماه حبس تعزیری

١٢ـ زانیار زارعی فرزند عباس، محکوم به پرداخت مبلغ پنج میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان جزای نقدی و تحمل شش ماه حبس تعزیری

١٣ـ صابر یحیی‌پور فرزند مصطفی، محکوم به پرداخت پنج میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان جزای نقدی و تحمل شش ماه حبس تعزیری

١٤ـ شورش پادرشی فرزند محمدامین، محکوم بە پرداخت یازده میلیون و پانصد و بیست هزار تومان جزای نقدی و تحمل ١٠ ماه حبس تعزیری

١٥ـ صدیق ژاله فرزند عبداللە، محکوم بە پرداخت هفت میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی و تحمل شش ماه حبس تعزیری

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: