شناسایی وافشای مزدوران رژیم وظیفه ای مردمی و انقلابیست

رضاوندی ناقاضی بیدادگستری شهر ملایر واز آمران سرکوب قیام دیماه

96 شناسایی مزدوران آدمکش وغارتگررژیم جاعش یک وظیفه انقلابی ودموکراتیک است .با افشای انها قدرت سرکوبشان پایین می اید. آنها هم ظاهرا آدم هستند. ترس به دلشان می افتدو ناچار به ترک جنایت میشوند.  پیکار برای رسیدن به ازادی وبرابری جنبه های گوناگونی دارد. یکی از این جنبه ها شناسایی مزدورانی جاعش است. انها باید بدانند که از سوی مردم شناخته میشوندو در صورت ستمکاری بیشتر از سوی جوانان ودادخواهان محروم وتحت ستم پاسخ مناسب دریافت خواهند کرد. انها تنها نیستند. خانواده هایشان وامکانات وسرمایه هایشان می تواند مورد نظر جوانان ومردم ستم دیده دادخواه قرار گیرد. این هشداری به انهاست که هرچه زود تر دست از ستمکاری بردارند. به مردم ودادخواهان بپیوندند وجای مناسب خود را در آینده پیدا کنند. در غیر اینصورت با این تند باد حوادث که از همه سو می وزد انها هم به ناچار باید پاسخگوی ستمکاری های خود باشند. هرچه زودتر به مردم دادخواه وجنبش ستم دیدگان دادخواه بپیوندند به سود خوشان واطرافیانشان هست.

#جنبش_همبستگی_ستمدیدگان_دادخواه

 

 

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: