شب گذشته یک هیأت ۳۲نفره از زنان رژیمی با هدف بهبود روابط با فرانسه و پرده پوشی اجحافاتی که رژیم در حق زنان در ایران اعمال میکند وارد فرانسه شد

شب گذشته یک هیأت ۳۲نفره از زنان رژیمی با هدف بهبود روابط با فرانسه و پرده پوشی اجحافاتی که رژیم در حق زنان در ایران اعمال میکند وارد فرانسه شد. دیشب در میهمانی شام نزد سفیر رژیم در فرانسه بوده اند. قرار است این هیات که به دعوت دلفین اُ به فرانسه آمده اند «در مجلس ملي فرانسه و در شوراي کارآفرينان فرانسه (مدف) شرکت کنند و در جلسات و کارگاه هاي حرفه اي با شرکت هاي فرانسوي حضور يابند».
این سفر آنهم در شرایطی که زنان ایرانی زیر تیغ شدیدترین سرکوبها قرار دارند و در شرایطی که بیش از ۸۰۰۰زندانی قیام زیر شکنجه میباشند، هدفی جز پرده پوشی جنایات رژیم و عادی جلوه دادن شرایط ندارد. لذا ایرانیان با این هدف که نیات رژیم را افشا کنند
كه هدف این کمپین افشای طرح رژیم و برجسته کردن وضعیت سرکوب زنان در ایران و بطور خاص سرکوبی زنان در دوران قیام است.
همچنين ميتوان خطاب به مرکز ایران و فرانسه که زیر نظر دلفین اُ نماینده مجلس فرانسه که این سفر را برنامه ریزی کرده است، مطرح کرد که این مرکز که اکنون اقدام به برگزاری جلسه در مجلس فرانسه کرده است، ‌تاکنون چند جلسه جهت بررسی وضعیت سرکوب زنان در ایران و بویژه سرکوبی وحشیانه آنها در جریان اعتراضات اخیر، فشار و ضرب و شتم و تبعید زندانیان سیاسی زن بعمل آورده است؟
و نهایتا تاکید روی اینکه خواسته اصلی مردم ایران این است که جامعه بین المللی در این شرایط از خواست مردم ایران برای آزادی و دمکراسی و اعطای حقوق اولیه زنان و لغو حجاب اجباری حمایت نموده و هرگونه معامله تجاری با این رژیم را مشروط به این موارد کند.
لذا توئيتر @CNRIfemmes و در فیسبوک CNRI Femmes به زبان فرانسه توييت ميكند و لطفا شما هم همياري كنيد و دوستاني كه حساب فرانسوي داريد خودتان هم توييت كنيد.

ميتوانيد ازاسناد و مدارکی که کمیسیون زنان شورا منتشر كرده استفاده كنيد. لازم است زمان بندي كمپين 1630 الي 1800
– مخاطب این کمپین هدف افشاي رژیم زن ستيز و درعين حال تاكيد وانتظار مردم ايران ازجامعه بین المللی حمایت از قیام مردم ایران و بطور خاص اتخاذ اقدامات برای آزادی همه زندانیان قیام است.

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: