زخمی شدن یک کولبر و بازداشت و جریمە دەها کولبر دیگر

 

درپی شلیک کور مرزبانان و نیروهای سپاە پاسداران بە کولبران، یک کولبر پیرانشهری مجروح گردید

کولبرنیوز: برپایە گزارش رسیدە بعد از ظهر یکشنبە ۱۱ شهریورماە، نیروی مستقر در پاسگاهای مرز پیرانشهر دستەای از زحمتکشان کولبر را هدف شلیک مستقیم قرار می دهند و در پی آن یک زحمتکش اهل پیرانشهر بە نام ابوبکر خوشی مورد اصابت گلولە قرار می گیرد.

شلیک مستقیم بە کولبران، شکنج، جریمە و تاراج اموال آنها در منطقە سردشت هم در هفتەهای اخیر سیر سعودی بە شدت نگران کنندەای داشتە است.

بنابە گزارش دریافتی در اوایل هفتە گذشتە دو پاسگاە کپران و بردەپان در مرز سردشت بیش از ۳۰ کولبر را بازداشت و جریمەهای نقدی کردەاند. هچنین آنها را بە شدت مورد اذیت و آزار جسمی قرار دادە و اموال بیشتر آنان را غصب کردەاند. این جریمەها بیشتر توسط یک دادگاهی فرمایشی چند دقیقەای تعیین می شوند کە عملا قانونی جلوە دادن جنایت و غارت زحمتکشان را بە نمایش می گذارند.

دادگاهای این شهرهای مرزی در رابطە با حق کشی و زور گفتن بە کولبران و کاسبکاران در همکاری و شراکت مستقیم با سپاە پاسداران و نیروی انتظامی هستند. این در حالی صورت می گیرد کە هیچ یک از این دادگاهای کذائی در طول عمر فاسد خود حتی یک نفر هم از قاتلین کولبران یا احتکارگران و اختلاس گران صدهامیلیاردی را بازداشت و محاکمە نکردەاند. چرا؟ چون نظام حاکم نظام و دولت مدافع حقوق زحمتکشان نیست. بل علیە آنها است.
photo_2018-09-02_11-13-08.jpg

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: