زخمی شدن یک کولبر دراثر شلیک نیروهای امنیتی

کولبرنیوز: برپایە گزارش رسیدە یکشنبە شب ۱۱ شهریورماە، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شماری از کولبران را بە کمین انداختە و آنها را هدف شلیک مستقیم خود قرار دادند.
درپی آتش گشودن این نیروی کور مسلح مرزبانی، یک کولبر در مرز کانی خدای پیرانشهر معروف بە نام علی اهل پیرانشهر هدف گلولە قرار گرفتە و زخمی شدە.

این در حالیست کە نمایندە این منطقە روزی بر دور زدن تحریمها از طریق نهادینە کردن پدیدە غیرە انسانی کولبری،مانور می زد و امرز هم با پاشیدن خاک بە چشم مردم پیرانشهر و سردشت با تبلیغاتی غیرە واقعی مبنی بر این کە بە زودی منطقە بازرگانی می شود و… حاضر بە دادن هزینە یک روز درمان کولبر مصدوم شدەای مانند #لقمان_وحید هم کە از شدت فقر و بیماری زندگی اش تلف شدە، نیست.

880x495_386555

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: