رهنمودهایی برای درگیری های خیابانی باحکومتیان شماره 1-

چه باید کرد؟ 1- زهنمود های تشکیلاتی برای نبرد های خیابانی برگرفته از تجربیات جنبش سبز سال 88 و قیام وانقلاب دی ماه ، خرداد وتیرماه : تعویض لباس و به شکل ولباس حکومتیان در آمدن ! در برخی از ویدئو ها مشاهده میشود که مردم به تنگ امده ودادخواه، که به میدان دادخواهی امده اند، موفق میشوند برخی از ماموران حکومتی را در کیوسک های انتظامی یا در خیابان ها دستگیر کنند. یا موفق میشوند که برخی از عوامل ادمکش بسیج وسپاه را از موتور هایشان به زیر بکشند. در این موارد مامور سرکوب گر زا فردی همراه خودش می برد . مثلا سعی می کند او را نجات دهد. از چه چیز؟ مردم که کاری با انها ندارند. معمولا نجات دهنده ها هم از عوامل حکومتی هستند که خودشان را درون جمعیت جا زده اند. پس چه باید کرد؟ اولا اگر مردم معترض و جوانان خردمند، اگر بتوانند لباس هایی مثل لباس اطلاعاتی ها ، انتظامی و بسیج وسپاهی ها تهیه کنند وقبل از آمدن به تظاهرات وگردهمایی واعتراض ، آن لباس ها را بپوشند، در بین نیرو های سرکوبگر حکومتی می توانند خودشان را جا بزنند. به هنگام دستگیری افرادی از سرکوبگران ، انها را به مکان امن و خلوت موقتی ببرند، وبازجویی از عوامل دستگیر شده حکومتی را شروع کنند. نقشه های سرکوبگران وپروژه های سرکوب انها و انحراف مسیر ها وشعار های مردم را از زیر زبان انها بیرون بکشیم. بی سیم ها وموبایل های ماموران را بگیرند.اسامی سرکوبگران ودرجه و رده و پزوژه های سرکوب انها را با شنود بی سیم ها و دیگر امکانات ارتباطی اشان را بفهمند وسریعا در همه مدیا ها وشبکه ها منتشر کنند. چند بار که این پیروزی ها را بدست بیاوریم از نظر روحی وروانی وذهنی، سرکوبگران حکومتی را به شکست کشانده ایم. آنها همکنون ترسیده اند. با انجام چند عملیات خردمندانه وکنترل شده ، ترس انها بیشتر شده و ریزش حکومتی ها بیشتر می شود. اونا باید بترسند ! ما همه با هم هستیم. اتحاد مبارزه پیروزی

جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه

5/4/1397

 

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: