کارگران نیشکر هفت تپه در دهمین روز از اعتراض خود اقدام به تجمع و راهپیمایی در مقابل فرمانداری شوش کردند.

از ابتدای صبح روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه ۹۷ کارگران نیشکر هفت تپه در خیابانهای شوش در دهمین روز اعتراض،به سمت فرمانداری شهر شوش راهپیمایی کردند. آنان مقابل فرمانداری خشمگینانه شعار می‌دادند:
مرگ بر ستمگر درود بر کارگی
شایان ذکر است که کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز با تجمع در مقابل استانداری اهواز شعار می‌دادند: فولاد هفت تپه اتحاد اتحاد