دکتر نورعلی تابنده کیست وچرا حاکمیت از گسترش تفکر او میترسد ؟ 

عیسی بازیار
دکتر نورعلی تابنده که لقب صوفیانه او مجذوب علیشاه است فرزند محمد حسن بیدختی گنابادی (صالحعلیشاه) از اقطاب سلسله نعمت الهی سلطان علیشاهی گنابادی وبرادر سلطانحسین تابنده (رضاعلیشاه) قطب دیگر این سلسله وعموی علی اقای تابنده (محبوب علیشاه) قطب ماقبل از خود است .ایشان از قضات ووکلای دادگستری درزمان شاه وتحصیل کرده حقوق در فرانسه میباشند در قبل از انقلاب 57 ریاست سرپرستی دادسراهای تهران واز وکلای خوشنام مرکز بودند که وکالت افراد زیادی از مخالفین دولت شاه وموافقین شاه را دربعد از انقلاب عهده داربودند .دردولت موقت بازرگان معاون وزیر ارشاد ومعاونت وزارت دادگستری را برعهده داشتند .ایشان مخالف نظریه ولایت فقیه ویکی از امضا کنندگان نامه مشهور به نامه 90 امضایی بودند که به خاطر امضای این نامه مدت 8ماه زندانی شد که در ایام زندان همسر ایشان فوت نموده وحاکمیت اجازه حضور درتشییع جنازه ایشان را نمیدهد در دهه 70 نیز برادرزاده ایشان جناب علی اقا تابنده (محبوب علیشاه) به طور مشکوکی وبه قولی در جریان قتل های زنجیره ای فوت نمودند وایشان جایگزین برادرزاده خود در دنیای تصوف شدند .ایشان از اعضای بسیار خوشنام جبهه ملی وازنزدیک ترین دوستان رهبران این حزب بوده وهستند .نوسنده مقالات حقوقی وفقهی زیادی هستند وبشخصه کتاب بررسی جامعه شناسی یک انقلاب اثر فرانتس فانون را که ترجمه ایشان وشرح کوتاهی نیز درمقدمه این کتاب به نوشته ایشان است را مطالعه کرده ام .دردهه هشتاد فشار زیادی برپیروان ایشان از طرف حاکمیت اعمال شد ازجمله تخریب حسینه قم وتخریب حسینه بروجرد وحسینه اصفهان که محل عبادت پیروان این سلسله بوده واز سال 88 نیز در حصر نامحسوسی بسر میبرند که بنابر این این حصر اجازه ورود به زادگاهش دربیدخت گناباد که محل دفن اسلاف این سلسله نیز هست به ایشان داده نشد وبارها ومستمرا مشایخ وماذونین این سلسله از جمله یوسف مردانی (درویش صدق علی) مرتضی محجوبی وسید محمد شریعت وبسیاردیگری ازمشایخ ایشان بکرات به اطلاعات احضار ومورد آزار واذیت قرارگرفتند .درواقعه تخریب حسینه های قم وبروجرد افراد بسیارزیادی از پیروان این سلسله مجروح وبه زندان افتادند ودرواقعه شهر کوار در استان فارس یک مهندس جوان از پیروان ایشان که الان اسمش در خاطرم نیست کشته شد . ترس حاکمیت از گرایش روز افزون جوانان به این سلسله وهمچنین پایداری این دراویش درمقابل خواسته های نابه حق جمهوری اسلامی در آزار واذیت این دراویش صلح طلب است ..

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: