درجمهوری اسلامی اینطور زنان را به کار می گیرند.

وقتی انسانیت در حکومت دینی نابود میشود. موجوداتی تربیت می شوند که فقط بخش غریزی وجود آنها کار می کند. انهم با پلید ترین روش که در تاریخ بی سابقه است. کارفرمایان، بازجویان، مدیران، حکومت داران، وحتا بخشی از مردم عادی هم که در این فساد وبی فکری غرق شده اند.  دیدن این صحنه ها آیا می تواند موجی در وجود بیننده گان برای تغییر وضع موجود ایجاد کند.

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: