اعتراضات اهالی ده ونک تهران، علیه تخریب خانه هایشان و عقب نشینی مأموران
روز دوشنبه۲۱ آبان۹۷ با وجود اعتراضات شدید اهالی ده ونک تهران، از ساعات اولیه صبح، اقدامات مربوط به تخریب خانه های مردم توسط دانشگاه الزهرا شروع شد.
تخریب یکی از واحدهای مسکونی اطراف دانشگاه الزهرا عامل تجمع و اعتراض گروهی از ساکنان محله ده ونک شد و تعدادی از ساکنان، با تجمع در محل یکی از واحدهای مسکونی تخریب شده اطراف دانشگاه الزهرا نسبت به اقدام این دانشگاه اعتراض کردند.
ماموران نیروی انتظامی و اداره راهنمایی و رانندگی به همراه مأموران شهرداری از ساعت ۵ صبح محله ده ونک تهران را محاصره کرده بودند تا عملیات تخریب خانه های غصب شده توسط دانشگاه الزهرا را انجام بدهند؛ ده ها تن از جوان تهرانی به کمک صاحبان خانه رفتند.
ساکنان این خانه‌ها و حامیان آنها از ساعت هفت صبح زیر بارش باران در برابر دانشگاه الزهرا تجمع کردند و با به دست گرفتن بنرهایی شعار می‌دادند.
بیشتر بخوانید