News Ticker

حمله زندان بان ها به زندانیان در مقابله با اعتراضات کارگری

امروز در زندان رجایی شهر زندان بان قبادی که از زندان اوین به زندان رجایی شهر امده است وبه عنوان معاون امنیتی زندان

فرهنگ-پور-منصوری

معرفی شده ، به چند نفر از زندانیان سیاسی حمله کرده وانها را شدیدا آسیب رساند. قبادی همان کسی است که در روز پنجشنبه سیاه سال قبل  دستور حمله به زندانیان سیاسی را در زندان اوین صاد ر کرد  وخودش هم شدیدا به زندانیان حمله کرد وتعدادی را مورد ضرب وشتم قرار داد. همکنون او در زندان رجایی شهر کرج  با حقه وفریب رسول حردانی ، فرهنگ پورمنصوری را با دروغگویی تحت عنوان انکه مدیریت برای ازادی  با این دو نفر می خواهد صحت کند ، انها را به قسمت اداری برده و در انجا دستور داده که انها را به بند 10 ببرند ، که با مقاومت رسول و فرهنگ روبرو شدند. قبادی دستور داد تا انها را مورد ضرب وشتم قرار دهند که ، سر فرهنگ شکسته واز بینی رسول خون جاری شده است. انها را کشان کشان به بند ده که زندانیان خطرناک زیر اعدام وشرارتی در حبس  هستند، می برند . این زندانیان هم دست به اعتصاب غذا زده اند. در همین راستا خالد حردانی برادر رسول حردانی و تعدادی از زندانیان دیگر اعلام کرده اند که در اعتراض به این ضرب وشتم  دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

آگهی‌ها

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: