حسن جسمانی مشعل رفراندوم را علم کرده یا آزادی خواهان

مطالب وارده به سایت خبر گر: «آخوند حسن فریدون ودوی ماراتُن 

 

جمعیّت حاضر در میدان شهیاد وسخنرانی آخوندحسن فریدون شُهره به روحانی را در روز 22بهمن ماه از راه فضای مجازی، در حالیکه بر مصطبه ای ایستاده و طبقی ازگلها در برابرش خودنمایی می کرد، دیدیم وشنیدیم، خوب شد که این میدان با آن بنای زیبا وبه یاد ماندنی به همّت  رژیم گذشته ساخته شد، وگرنه معلوم نبود این تظاهرات فرمایشی را در کدام نقطه ویا در کجا برپا می کردند!؟ نامی راهم که بر این میدان نهاده اند، کمترین تناسبی با آنچه که دراین 39 سال ازخفقان وسلب آزادی بیان ومداخلۀ بی شرمانه درامور خصوصی مردم از روسری یا توسری گرفته تا اتهامات واهی وزندان وشکنجه وتجاوز ومصادرۀ اموال و بر قرار بودن رژیم فاشیستی که حرف اول وآخر از گلوی یک فرد تام الاختیاربیرون می ریزد، در کشور ما جریان داشته است،  ندارد. برویم سر اصل مطلب.

 

در یوتیوب دیدم آخوندی در سایه ی دیواری در آبادی کزاز (در اراک) با چند نفری نشسته وبا صدای بلند وقهر آمیز، مردم آن آبادی را به باد فحش وناسزا گرفته که چرا در چنین روزی (22بهمن) دور هم جمع نمی شوید!! هفت الی هشت نفری هم در برابرش ایستاده بودند وبه بد وبیراه های او گوش می کردند، به قرار خبرهای رسیده در دیگر شهر ها وآبادی ها نیزتظاهرات مردم در بزرگداشت روز مزبوراز رونق در خور توجهی برخوردار نبود. اما به بینیم در این روز در پایتخت چه گذشت؟ 

 

فیلمی که از طریق یوتیوب پخش شد، نشان می داد که شب هنگام ده ها اتوبوس به دنبال هم وبا فاصله ای بسیار نزدیک به هم ، پراز مسافرانی که از آبادی های دور دست جمع آوری شده بودند،  وارد تهران می شود. با توجّه به این که  جمعیّت تهران به هنگام روز 13 الی 14 میلیون تن بالغ می شود، با یک نگاه بیطرفانه، می بینیم که با چنین شماری از جمعیّت تهران، آنانی که  به خاطر تعهّد ووابستگی وخواه از روی ناچاری ویا ظاهر سازی ویا دریافت کیسه ی برنج ده کیلویی یا دیگر جوایزی جهت حضور، در میدان شهیاد گرد هم آمده بودند، با در نظر گرفتن حضور گسترده ی نیروهای سر کوبگر وحزب اللهی  و آنانی که از دیگر نقاط به تهران آورده شده بودند، آبرویی از برای حکومتگران اسلامی نخریدند!!؟

 

جالب تراز همه اینکه جناب رییس جمهوری رژِم آخوندی، در آن سخنرانی که کمتر کسی گوش به افاضات اومی داد، دم از رفراندوم می زد!! او با زرنگی خاص آخوندی واینکه سالها در مقام دبیر کلی امنیّت ملی، مصدر خدمات صدا خفه کنی ووو- بوده است، خواسته است خود را در مسیر ماراتُن رفراندوم قرار دهد تا مشعل «رفراندوم» را از دست دوندگان اصلی آن بگیرد وآن را به جایی ببرد که خاطر خواه او ورهبر مسلمانان جهان وحومه است!. «دیر آمدی ای نگار سرمست».

 

ک – ر 13

 

فوریه2018

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: