فرهنگ وهنر

جوانان قبول ندارند، بین بد وبدتر را، بهتر را می خواهند

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fheshmat.tabarzadi%2Fvideos%2F10213443214895248%2F&show_text=1&width=560

آگهی‌ها

Categories: فرهنگ وهنر

پاسخی بگذارید