تجمع کننده‌گان شعار می دهند:
مرگ بر سیف مرگ بر سیف
پول مارو چه کردید
به ما خیانت شده
ای مسئول بی غیرت
سه سال که دویدیم همش وعده شنیدیم
چهارشنبه ۲۵اردیبهشت ۹۸