در اعتراض به بازداشت‌های پی‌در‌پی فعالان کارگری و مدنی و سرکوب دانشجویان و اضافه شدن بند برخورد با تخلفات دانشجویان در شبکه‌های مجازی
این فیلم مربوط به دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه است.