امروز دوشنبه 23 اردیبهشت 1398، جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به تذکرات حراست دانشگاه به پوشش دانشجویان در محوطه و سالن آمفی تئاتر این دانشگاه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. این تجمع با دخالت نیروهای لباس شخصی و اعضای بسیج دانشگاه تهران به خشونت کشیده شد.

دانشجویان معترض شعارهایی ازجمله

«آزادی انتخاب حق مسلم ماست»

، «بسیجی بیا پایین»،

، «اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومه ماجرا»،

«مرگ بر دیکتاتور»

، «نان، کار، آزادی، حجاب اختیاری»

و «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» سردادند.