تجمع اعتراضی کارگران ذوب آهن مقابل ساختمان اداری توحید ذوب آهن، ۲۹ بهمن ۹۶

خواستها فوری بازنشستگان که در نامه خود اعلام کرده بودند:
مواردی که در آخرین نامه شماره ١٢١٠٠٣۴۶ کانون به مدیر عامل محترم ذوب آهن نوشته شده بود از قرار ذیل است.

١ – انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی دارندگان دفترچه سلامت.

٢ – پرداخت هزینه های انجام شده توسط خود عزیزان از اواخر سال ٩۴ تا دی ماه سال٩۵.

photo_2018-02-19_20-40-31

٣ – انعقاد بیمه عمر و حوادث برای سال ٩٧.

۴ – پرداخت و تسویه هزینه تکملی دندانپزشکی از ٩۵/١٢/١ لغایت ٩۶/١٠/١ تا ٧٠ درصد آن ، و ارائه بیلان و عملکرد حساب مربوط به آن ، که نزد بیمارستان شهید مطهری پولاد شهر است.

۵ – پرداخت غرامت همکاران عزیزمان که از مهر ماه سال ٩٣ تا اردیبهشت سال ٩۴ برحمت ایزدی پیوسته اند (رحمه الله علیهم) ، و ذوب آهن یکطرفه قراردادش را با بیمه قطع کرده است.

۶ – پرداخت عیدی.

٧ – پرداخت بن سالی یکبار.

٨ – پرداخت مبلغ حدود شش میلیارد و اندی تومان به صندوق بازنشستگی فولاد جهت برگرداندن و محاسبه ٢ سال میانگین بجای ۵ سال بازنشستگان از تاریخ ٩٣/۴/١ تا تاریخ ٩۴/١١/١ و لغو تعهد اخذ شده غیر قانونی از ایشان.

٩ – انعقاد قرارداد با یکی از بیمه های ایران یا ملت یا … برای دارندگان دفترچه های درمانی فولاد ، تا عزیزان در سر تا سر کشور بتوانند از خدمات آن قرارداد بهرمند گردند.

١٠ – برای برقراری حقوق بازنشستگان تا دی ماه امسال هم قرار شد اقدام نموده ، تا حقوق آن عزیزان پرداخت گردد.

زیر فشار اعتراض این کارگران قبلا مصوب شده بود که عیدی و بن کارگران سالی یکبار پرداخت شود و دستور اجرای آن را تا تاریخ دهم اسفند ٩۶ اعلام شده است. و قرار شد تا تاریخ پانزدهم اسفند ٩۶ مجوز اجرایش صادر شود.

 

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: