شماری از خانواده‌های زندانیان محبوس در زندان مرکزی سنندج مقابل دادگاه این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام  به نقل از خبرگر روز دوشنبه ۲۳اردیبهشت ماه ۹۸ شماری از خانواده و بستگان زندانیان محبوس در زندان مرکزی سنندج در اعتراض به وضعیت نامناسب زندانیان مقابل دادگاه این شهر دست به تجمع زدند.
معترضان با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی نسبت به وضعیت بهداشت و خوراک زندانیان اعتراض کردند.
در جریان این تجمع ماموران گارد ویژه زندان به صف معترضان یورش برده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. گفتنی است زندانیان این زندان از لحاظ بهداشتی، درمانی و خوراک در وضعیت بسیار نامناسبی به سر می برند و مراجعات آنها به دفتر زندان تاکنون نتیجه ایی در برنداشته است.