روز شنبه ۱۷آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به مناسبت روز دانشجو اقدام به برپایی یک تجمع اعتراضی کردند.
دانشجویان در تجمع خود شعار می دادند:
دانشجو بر فنا رفت، اصلاحچی کربلا رفت