بیانیه گروه وحدت ملی ایرانیان در اروپا، گامی برای اتحاد براندازان

Saremi09-2

بدعوت گروه وحدت ملی ایرانیان – مرکزیت هامبورگ در تاریخ August.26 در هتل
Reichshof هامبورگ گردهمائی با سخنرانی دکتر مصطفی دانش روزنامه نگار و
خبرنگار برجسته برگذار گردید. در این گردهمائی تعداد کثیری از فعالین سیاسی و
دوستداران ایران شرکت نمودند. نمایندگانی از حزب مشروطه ایران – لیبرال
دموکرات، طیفهای چپ از پیکار تا چپ مدرن و بویژه طرفداران سکوالر دموکراسی
پارلمانی شرکت داشتند. ابتدا دکتر فریبرز صارمی بنیانگذار و مدیر سیاسی گروه
وحدت ملی ایرانیان، گفتار کوتاهی داشتند و عنوان نمودند که این نوع اجالس
جهت آگاهی رسانی و در چهارچوب همبستگی ملی انجام می گردد. سپس دکتر
دانش سخنان مبسوطی در رابطه با موقعیت ایران در سیاست بین المللی ایراد
نمودند و تشریح داشتند که مخالفت ما با حکومت فاسد جمهوری اسالمی نباید
چشم ما را بر روی منافع ملی ایران ببندد و توضیحاتی در مورد نقش عربستان
سعودی برای تضعیف ایران دادند. دکتر مصطفی دانش مطرح نمودند که ملت ایران
خود به خوبی می داند چگونه با رژیم جمهوری اسالمی مبارزه نماید و نیازی به
دخالت کشورهائی مانند آمریکا و عربستان نمی باشد. دکتر دانش و دکتر فریبرز
صارمی متذکر شدند که تحریمها بوسیله آمریکا و دولت ترامپ بیشترین صدمه را به
طبقه متوسط ایران وارد می نماید زیرا که حکومت و سردمداران در طول چهل سال
حکومت خودکامه خود ثروتهای افسانه ای بدست آورده اند.
گروه وحدت ملی ایرانیان قصد دارد با کمک دیگر نیروها بزودی گردهمائی بزرگی با
عنوان “برای نجات ایران چه باید کرد، فرایافت قطعی از راه حل ایران” برگذار نماید و
در حال تشریک مساعی با احزاب و گروههای مختلف سکوالر دموکرات ایرانی برای
برگذاری این نشست می باشد.
در اینجا بار دیگر به اطلاع می رساند که گروه

گروه وحدت ملی ایرانیان قصد دارد با کمک دیگر نیروها بزودی گردهمائی بزرگی با
عنوان “برای نجات ایران چه باید کرد، فرایافت قطعی از راه حل ایران” برگذار نماید و
در حال تشریک مساعی با احزاب و گروههای مختلف سکوالر دموکرات ایرانی برای
برگذاری این نشست می باشد.
در اینجا بار دیگر به اطالع می رساند که گروه وحدت ملی، تشکیالتی قائم به ذات
خود می باشد و حاضر به همکاری با کلیه نیروها و جریانهای سیاسی ایرانی برای
نجات ایران است که بدور از وابستگی خارجی و با امکانات ایرانی اداره می گردند.
شورای هماهنگی گروه وحدت
ملی ایرانیان – مرکزیت هامبورگ

پاسخی بگذارید

ترجمه به زبانهای دیگر
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: