هشت مارس را چنان که معمولا هر سال اعلام می کنند، « روز جهانی زن» می دانند. آیا ایستادگی های جانانه ی زنان در برابر سرکوب و پیشروی های تحسین برانگیز آن ها نباید سبب شود که در نامگذاری دقیق و درست این روز و عنوان بندی این مناسبت تاریخی، بکوشیم؟
وقتی گفته می شود: « روز جهانی زن» انگار که دارند می گویند مثلا: روز درختکاری» و یا « روز جهانی بهداشت» و مانند این ها.
ما، هشت مارس را « روز همبستگی جهانی زنان» و روز اتحاد و مبارزه برای رهایی زن می دانیم.
زنان در این چهل سال نشان داده اند که برای جامعه ای عاری از فقر و ستم و تبعیض و حجاب و نابرابری باید در صحنه های اجتماعی و در خیابان حضور پیدا کرد و دوش به دوش زنان و مردان کارگر، معلم، دانشجو، پرستار و دیگر اقشار و صنف ها باید کوشید.
حضور خروشان زنان در این چهار دهه حکایت از این دارد که برای رسیدن به جامعه ای آزاد و برابر، نقش پیشبرنده و تاثیرگذار زنان حیاتی و اساسی است. یعنی تصور فردایی روشن و شاد و سرشار از نان و گل سرخ، بدون آزادی و برابری زنان، تصوری خیالی و نادرست خواهد بود.
زنان در چهل سال گذشته تا امروز فریادگر این مطالبات بوده اند:
۱-تمام خشونت های جسمی، روحی، کلامی علیه زنان باید متوقف و جرم شناخته شود .
۲- برابری حقوقی زنان با مردان باید برقرار شود.
۳- تبعیض های جنسیتی در زمینه های تحصیلی، شغلی، ارث، ثبت شناسنامه برای فرزندان، و . . . باید ملغی شود.
۳- آزادی پوشش و داشتن حق طلاق، مسافرت، حضانت برای زنان باید تامین شود.
۴- برابری دستمزد در ازای کار مساوی و مشابه با مردان باید به رسمیت شناخته شود.
۵- زنان خانه دار باید از بیمه برخوردار شوند.
۶- تاسیس تشکل های مستقل زنان باید آزاد باشد و پرونده سازی علیه زنان در قبال اعتراضات آنان باید متوقف شود.
۷- هر گونه سهمیه بندی و ممنوعیت انتخاب بعضی رشته های تحصیلی دانشگاهی برای زنان باید از بین برود.
۸- ورود زنان به استادیوم ها باید آزاد اعلام شود و امکانات ورزشی برای زنان باید مهیا شود.
۹- ازدواج کودکان زیر ۱۸سال باید ممنوع شود.
۱۰- هشتم مارس که در ایران بیشترسال ها، همان ۱۷ اسفند است باید به رسمیت شناخته شود.
۱۱- برگزاری مراسم هشتم مارس باید آزاد باشد.

ما فشار و سرکوب علیه زنان را محکوم می کنیم و بازو در بازوی همه ی مردم و همصدا با زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، خواهان تحقق و اجرای مطالبات فوق هستیم و برای آن می کوشیم.

زنده باد ۸ مارس، روز همبستگی جهانی زنان.
(https://t.me/media09up/1375)پر توان باد عزم و رزم زنان در راه رسیدن به آزادی و برابری

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
۱۶ اسفند ۱۳۹۷